Svar til Verdal kommune om rekkverk ved Kvisla.

Det kommunen forteller om stolper og rekkverk er greit, men det er helt unødvendig å sette ned lange stolper. Montér jernrør som står på en plate. Platen boltes og limes fast i asfalten. Eventuelt legg på så mye asfalt mot bekken at stien heller mot bebyggelsen, og ikke ut mot bekken som nå.

Når kommunen gir tillatelse til blokkbebyggelse med kort avstand til bekkefar som blir usikker adkomst for mange innbyggere, må de også ta ansvar for at det er en sikker adkomst året rundt for beboeren. Det er både gående, syklende og folk med hc-kjøretøy som skal ferdes der.

Kommunen skriver at det er «noen» som vil ha rekkverk andre plasser. Kommunen må huske på at dem de kaller «noen» er innbygger og skattebetaler i Verdal kommune, som vil unngå at andre skal bli utsatt for ulykker.

Mon tro om kommunens mann har vært og sett på den verste delen av stien? Det er et stort ansvar han påtar seg vegne av kommunen, hvis det skjer en ulykke der som kan ende med dødsfall. Han må gjerne få prøvekjøre et smalsporet, ustødig hc-kjøretøy, også når det er iset, dårlig og ujevnt brøytet. Disse har ikke vinter/piggdekk.

Det kreves i dag at eldre skal bo hjemme lengst mulig og klare seg selv, noe de fleste vil. Da må det legges til rette av det offentlige også på området «sikker og trygg framkommelighet».

Svend Aage Madsen