Statsforvalteren utgjør en forskjell for barn, unge og familier i Trøndelag

foto