Mener kommunene bør lære av Toyota (Kommunal Rapport, 2009)

Ovenforstående link er fra Kommunal Rapport, som mange kommuner har glemt? Denne er fra 2009, da man allerede da var redd for bruken av konsulentfirmaer i kommuner..den er ikke forbedret? Hvorfor har vi ansett noen i kommunen med forskjellige utdanninger? Forskjellig kompetanse. Jo, var og, er ikke tanken at det er disse som skal kunne klare tilsammen, å styre en kommune til beste for innbyggerne? Er det ikke best å ha lokale ansatte ,med kjennskap til kommunen og innbyggerne?

Og når disse får bli hørt, og betrodd sine utdanninger/og eller kompetanse, så vil de yte sitt beste for oss? Sykefravær går ned. Trivsel i jobbhverdag. Kun vinn vinn. (Da mener jeg ikke de som blir overflødige i en kommune, de kan ikke brukes over alt i kommunen, kompetansen er ikke den samme for hele kommunen! Vil man ha de der de ikke kan, eller de selv ønsker, bør man utdanne seg til det rette).

I dag ,kan man lure på, om noen ikke kan noe av det de er ansatt som? Er de der kun for lønnen? Kun for å bestemme noe "for oss innbyggerne"som vi ikke ser oss enige i? Som vi selvsagt ser er "riv ruskende gæli".

Det brukes konsulentfirmaer til det ene og det andre, forskjellige firma fra vårt langstrakte land. Når skal vi stole på de som burde vært ansatt i kommunen, for oss, kan få utføre en jobb til nytte og glede for oss innbyggerne, og virkelig føle selv, at denne jobben kan jeg være stolt av. Denne rapporten er like aktuell i dag, om ikke mer!

Det har gått feil vei, mer bruk av konsulenter! Bruk kunnskapen vi allerede betaler dyrt for i kommunene? Ellers kan vi kutte ut all administrasjon og etater, (politikere bruker også disse...) og la konsulentfirmaer styre, ved kun å ha en leder ansatt ved hver en etat, som velger seg sine konsulenter! Eller, er vi der allerede? Hvordan klarte de å styre bedre før all bruk av konsulenter?

Toril Laila Bigset