I et leserinnlegg i avisen Innherred fredag 8. mars som egentlig skulle handle om Helseplattformen, fremmer Olav Dehli av ukjente grunner flere usannheter og feilaktige anklager om konsernet Kernel og datterselskapene, blant annet DIPS. Vi synes det er nødvendig å korrigere fakta til det beste for forfatteren og leserne.

Dehli påstår at det å velge Kernel og DIPS som leverandør i motsetning til Epic vil være «mer risikabelt og mye dyrere» – fordi «alt må utvikles på nytt, ingen referanser og ingen historikk». Sannheten er at Kernel er Norges største e-helseselskap, med 650 millioner i omsetning i 2022 og over 600 ansatte, som hver eneste dag jobber for å levere best mulig brukeropplevelser og ressursbesparende digitale verktøy til Helse-Norge.

Det største selskapet i Kernel-gruppen, DIPS AS, leverer i dag elektroniske pasientjournaler til tre av fire regionale helseforetak i Norge, altså alle sykehusene i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord, og har mer enn 25 år med erfaring, historikk og referanser.

DIPS har over 100.000 brukere, og sammenlignet med utenlandske EPJ-systemer er DIPS Arena i høyeste grad en moderne, tilpasset og brukervennlig plattform.

I de tre helseregionene som bruker DIPS pågår et engasjert og tett samarbeid mellom klinikere og DIPS-ansatte for å videreutvikle pasientjournalen på en måte som kan gi mer tid til pasienten – og redusere unødig skjermtid for sykepleiere og leger. Ved siden av DIPS har Kernel en bred portefølje av e-helse- og teknologiselskaper som blant annet utvikler nye pasientjournalsystemer til kommunehelsetjenesten samt ulike effektiviserende IT-løsninger basert på kunstig intelligens.

Dehli påstår videre at «..all utvikling og verdiskapning på systemet i Norge vil skje i Oslo-området». Realiteten er at våre ansatte er spredt over hele Norge og at disse både skatter og bidrar med verdiskapning og kompetanseutvikling i sine lokalsamfunn; i DIPS jobber for eksempel 168 ved hovedkontoret i Bodø, 91 i Oslo, 69 i Tromsø, 38 i Trondheim og 8 i Bergen.

Skribenten forsøker til slutt å så tvil om eierskapet til selskapene våre. Kernel og alle datterselskapene er norske. Majoritetseieren i Kernel er AWC, et norsk investeringsselskap som også skatter i Norge. Det er dessverre mer enn man kan si om mange av de andre store leverandørene til norsk helsetjeneste.

Debatt er viktig og nyttig, særlig om spørsmål knyttet til vår felles offentlige helsetjeneste. Det er likevel viktig at debatten er redelig og åpen. Jeg er for egen del konsernssjef i Kernel samt daglig leder i DIPS, og er følgelig derfor ikke helt objektiv. Olav Dehli, derimot, unnlater å informere leserne om at han er gift med Trondheim kommunes helse- og velferdsdirektør. Trondheim kommune har gjennom avtalene med Helseplattformen bundet seg til å betale utgiftene til kommunehelsesystemene fra Epic dersom ikke flere kommuner går med. Det må vel også kunne kalles en interessekonflikt som leserne bør være kjent med.