Skogn Pensjonistlag har i løpet av våren 2022 utført ca 100 timeverk i dugnadsarbeid ved Skogn Helsetun.

Om man regner om lønna, i form av pensjon, til en gjennomsnittlig pensjonist, kommer man frem til en timelønn på ca kr 250. Dermed kan vi beskjedent si at pensjonistene har gjort samfunns-nytte for ca kr 25 000 med denne dugnaden.

foto
Skogn pensjonistlag har lagt ned 100 dugnadstimer ved Skogn helsetun.

Dugnadene har vært rettet mot utearealene som er forsømt vedlikeholdt i mange år. Det har ikke vært pent å se på. Standarden på utearealene ved Skogn Helsetun bør være den samme som på eiendommene rundt.

Det var feil på flaggstanga pga feilmontering. Den måtte tas ned. Skogn Forum og Skogn Pensjonistlag tilbød seg å reparere og gjenreise flaggstanga, og ta seg av heising og firing av flagg i henhold til flaggreglene. Dette fikk vi avslag på fra kommunens side. Flaggstanga ligger fortsatt nedmontert ved den ene husveggen. Men om vi får lov, kan vi reparere, og reise den igjen, -på riktig måte!

Dugnadsfolkene har i første rekke vedlikeholdt arealene i Sansehagen, hvor nesten alle steinbelagte ganger var igjen-grodd. Det ble til sammen 2 tilhengerlass med torv og mose som måtte kjøres bort til Innherred Renovasjon på Mule. Men uteplassene rundt hovedinngangen var også svært tilgrodd. Disse arealene har også blitt rensket for torv og mose.

Det er fortsatt en del områder rundt Skogn Helsetun som bør flikkes på med hensyn til tilgroing. Dette vil vi bruke sommeren på for å utbedre. Vi regner med å bruke like mange timeverk på det.

Vi syns at det ble merkbart bedre å se på etter at vi hadde ryddet i Sansehagen!

Nå er det også triveligere å komme til Skogn Helsetun via hovedinngangen, -det ser ryddig og pent ut!

Daglig ferdes hundretalls mennesker der!

Barnehager, lag- og foreninger, kan nå bruke Sansehagen i sommer!

foto
Skogn pensjonistlag skal fortsette å vedlikeholdsarbeidet utenfor Skogn helsetun. Foto: Innsendt