Har vi virkelig ikke bruk for denne yrkesgruppen i Verdal kommune?

foto