Olavsarven kommer ikke tydelig nok til uttrykk. Dette er SNKs viktigste oppgave.

foto