På Innherreds nettavis 01. 09. er Odd Helge Roksvåg fra Verdalslista på trykk med overskriften «Velkommen etter, Verdal Ap». Videre leser vi at Roksvåg nesten har jublet og hevet hendene over hodet, for at Verdalslista skal ha preget politikken.

Fredag 25. november sto Arnulf Haga på trykk med ideen om å få til et kulturråd i Verdal. I Innlegget utfordret Haga leder i utvalg mennesker og livskvalitet, Einar Olav Larsen om å kommentere innlegget og ideen om et kulturråd. Larsen svarte deretter etter noe tid for seg.

I januar 2023 startet Verdal Arbeiderparti opp prosessene med å skape og utforme valgprogrammet. I den forbindelse hadde undertegnede et tre-timers langt møte med Arnulf Haga tidlig i januar på et av de kaldeste rommene vi kunne oppdrive på teaterloftet grunnet øvrig møtevirksomhet på loftet. Under møtet utbroderte Haga sine tanker om et kulturråd og undertegnede forfattet kulepunktet om kulturråd som er å finne i Arbeiderpartiets valgprogram, og dro så hjem for å tine opp føtter.

17. Januar kom nyheten om at Roksvåg ble førstekandidat for Verdal Venstre.

03. Mars kom nyheten om at Roksvåg ble førstekandidat for en bygdeliste.

Verdal Arbeiderparti hadde altså planene om et kulturråd klare før Roksvåg meldte seg inn og ut av Venstre.

Her er for øvrig Verdal Arbeiderparti sitt program innenfor kultur, idrett og nasjonalmarkering 2023:

Verdal kommune har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud som må videreutvikles til beste for alle innbyggere. Den nasjonale 1000- årsmarkeringen for slaget på Stiklestad 1030 bør kunne skape lokale, nasjonale og internasjonale ringvirkninger. Det vil bli viktig å styrke samarbeidet med nasjonale kulturinstitusjoner for å heve Stiklestad sin posisjon i inn og utland. Det er syv år til nasjonalmarkeringen i Verdal, og enda ligger store muligheter i å skape infrastruktur og vekst i turisme, lokalmat og reiseliv i Verdal. Verdal Arbeiderparti vil:

• Etablere et kulturråd som vil bidra til å styrke, koordinere og videreutvikle kulturlivet i kommunen. • Videreføre den kommunale satsningen på skolekorpsene i Verdal kommune.

• Legge til rette for rimeligere deltakelse i organisert fritidsaktivitet for barn og ungdom.

• Legge til rette for flere kultur, idrett og fritidsarenaer for alle verdalinger i alle aldre.

• Utvikle kulturtilbudet i kulturskolen til barn og unge i kulturskolen og på ungdomshuset Panzer.

• Arbeide for å utvikle biblioteket som kulturell arena for innbyggerne.

• Arbeide for å sikre at alle barn har mulighet til å delta i en fritidsaktivitet i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.

• Utarbeide en kommunal plan for frivilligheten i perioden 2024-2027. • Arbeide for å utvikle Stiklestad som nasjonal og internasjonal reiselivsdestinasjon.

• Arbeide for at Stiklestad Nasjonale Kultursenter kobles opp mot internasjonale formidlings- og forskningsnettverk.

• Arbeide for at Verdal kommune skal ta en offensiv rolle i nasjonens 1000-årsmarkering i samarbeid med regionale og nasjonale politiske nivå

Tor Martin Nordtømme, varaordførerkanddiat Verdal Ap.