«Det er ingen utdanningskrav for å være statsråd, men du må ha tillit»