Sp og kalken i Tromsdalen: – Et ubegripelig syn på samfunnsnytte

foto