Levanger kommune må åpne de 11 tomme institusjonsplassene på Breidablikktunet. Derfor er det viktig at kommunens driftsutvalg setter fart på arbeidet med denne viktige saken. Driftsutvalget er det kommunale utvalget som i stor grad har ansvaret for kjernevirksomheten i kommunen, som skole og helse. Enkelt fortalt har utvalget ansvaret for kommunale driftsområder som representerer 80 prosent av kommunebudsjettet.

Som leder av det kommunale driftsutvalget må Høyres Andreas Jensen Hjelmstad ta opp og løse denne viktige saken umiddelbart. De 11 leilighetene er nyrenoverte og har stått tomme gjennom flere år, og Levanger kommune kan ikke holde på å bygge nye institusjonsplasser / omsorgsboliger for å holde dem stengt. Det har ikke kommunen råd til! Gjennom flere år har Levanger kommune hatt mangel på institusjonsplasser og omsorgsboliger, og pleietrengende har stått på venteliste for å få tildelt omsorgsbolig eller institusjonsplass. Derfor må de nyrenoverte institusjonsplassene på Breidablikktunet åpnes.

Karl M. Buchholdt (Venstre)