«Utenforskap» – en trussel mot velferdsstat og folkehelsa.

foto