På dette bildet var jeg seks år, slik som skolestarterne.

Denne uka har de fleste hatt første skoledag etter en lang sommerferie, og mange har hatt sin første skoledag, noensinne. Overgangen fra barnehage til skole kan være svært krevende for mange, men det samme gjelder overgangen fra ferie til skolehverdag. -Spesielt hvis man bearbeider sanseinntrykk på en litt annen måte enn andre barn.

Ergoterapeuter er eksperter på å se et barns forutsetninger i sammenheng med aktiviteter og omgivelser, og målet er alltid mestring. Husk at alle kommuner skal ha ergoterapitjenester til sine innbyggere. Det må også gjelde barna. Etterspør en ergoterapeut, dersom dere er voksne som trenger en fagperson med forståelse for sensoriske utfordringer, eller dersom dere trenger råd om mulig tilrettelegging og tilpasning.

Hvis barn strever, har det alltid en grunn.

Martin som ikke klarer å sitte stille, har kanskje motorisk uro. Som ergoterapeut ville jeg kanskje tilpasse pulten eller stolen slik at han gis mulighet til litt bevegelse, eller kanskje understreke at han trenger mer intens aktivitet i friminuttene.

Lotte som ikke konsentrerer seg om oppgavene, er kanskje sensitiv for lyd eller lys. Som ergoterapeut ville jeg kanskje foreslå endringer i klasserommet.

Ludvig som strever med blyantgrep mangler kanskje bare mengdetrening, men som ergoterapeut ville jeg gitt noen tips og triks.

Ergoterapeuter har kunnskapsbaserte og viktige bidrag inn i den tverrfaglige kompetansen rundt barn og unge. Bruk oss, også til dette! Laget rundt de minste må breddes ut med tydelig tilretteleggings- og mestringskompetanse.

God skolestart!

P.S. 44 kommuner mangler fortsatt ergoterapeut, selv om det er lovpålagt minimumskompetanse. Spør etter en, likevel, så får de en påminner....

Tove Holst Skyer

Forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund

Tove Holst Skyer, forbundsleiar i Norsk Ergoterapeutforbund. Foto: Norsk Ergoterapeutforbund