Gruppeleder Asbjørn Brustad har et innlegg om å holde barnetrygda utenfor beregning av sosialhjelp. Brustad hevder: «Spesielt når Ap er så tydelige nå. Forskjellen er vel kanskje at Rødt kom inn denne perioden, og kaprer stemmer på den røde siden».

Dette stemmer ikke. Brustad vet utmerket godt at Ap var det første partiet som tok opp denne saken etter forslag fra undertegnende. Vår posisjon står støtt, og denne ordninga som hadde bred politisk støtte burde fått vare til at den ble lovpålagt.

I budsjettmøtet gikk Ap langt for å invitere til et kompromiss der vi sammen kunne bli enige om et budsjett i en krevende tid. Realøkonomisk handla budsjettuenigheten om å omdisponere 1,2 mill. Det hadde vi klart om viljen var det. Vi kunne bla satt 2 ikke-lovpålagte stillinger vakant i 6 måneder.

Det sa Brustad nei til, tross for at Sp via sosiale media klaget høylytt på den ene utlyste stillingen. Videre økte Sp gjelda.

Så i kampen om økonomisk ansvarlighet har Ap hele tiden levert det strammeste budsjettforslaget. Det gjorde vi når vi hadde ordføreren, og det gjør vi når vi ikke har ordføreren. Forutsigbart, trygt og ansvarlig som alltid.

Dagens problem i kommunestyret er Sps fravær av vilje til samarbeid på tvers av partigrensene. I min forrige periode som folkevalgt sikra brede forlik på tvers av partilinjene både motivasjonspengene for de psykisk utviklingshemmede, støtte til foreldre med krav til avlastning og fredning av trehusbyen.

Det er slik lokalpolitikk bør drives. Ikke som et spill mellom en såkalt «posisjon» og «opposisjon». Disse begrepa skremmer mer enn de samler i et lokalsamfunn som Levanger er. I krisen bør vi stå samla.

Vegard Austmo Kommunestyrerepresentant Levanger Ap