Jeg sitter og blar i martnasavisa for Levanger. Der ser jeg at Hugos Tivoli har fått en ny karusell. Gratulerer!

Men, til min forferdelse ser jeg at den har fått navnet Tsunami. Hvor lang hukommelse har Hugos Tivoli?

Jeg er 87 år gammel og husker til min forferdelse og sorg den store flomkatastrofen i Thailand der mange mennesker, barn, unge og eldre mennesker omkom.

Det ble kjent som en tsunami.

Å kalle opp en fornøyelse med dette navnet er et hån mot alle som ble berørt av den fryktelig katastrofen. Det går ikke an!

Jeg ber Hugos Tivoli finne et annet navn til sin nyanskaffelse og beklage overfor de rammede at dette kunne skje.

Hilsen en gammel dame med god hukommelse

Se svaret fra Hugos Tivoli: