Takk Bern- og innlegget om å prioritere barna på Stiklestad Skole!

Nå er det på tide at noen taler barnas stemme.

I 2015, var Stiklestad skole blant den skolen i Verdal som var dårligst iht. forfatning og status.

Siden 2015, har det ikke vært godkjente rømningsveier ved brann ved skolen. I dag går det  207 elever der. Må det en ulykke til for at avviket blir hensyntatt av kommunen og avviket får en konsekvens?

Stiklestad skole er en sliten skole og trenger sårt en oppgradering:

·         Stiklestad skole har mopper i vinduene på skolen for å holde vann unna som renner inn gjennom vinduene.

·         Stiklestad skole har musefeller overalt, påpasselig plassert, så ikke barna får tak i dem.

·         Stiklestad skole har store fuktflekker i takene etter regnvann som kommer inn i rommene.

·         Stiklestad skole har store skader i tak, med store hull rett oppi takmønet, både i gang, klasserom og toalett.

·         Stiklestad skole møter deg ved ankomst med muggen melklukt og stram lukt av fukt.

·         Stiklestad skole har alt for lite klasserom, at kjøkken, sløyd og håndarbeidsrom må fungere som klasserom.

·         Stiklestad skole har vann som renner inn i gymsalen når det regner.

·         Stiklestad skole har garderober så iskalde- ikke noen barn verdig.

·         Stiklestad skole har iskalde vintre og glovarme somre i klasserommene.

·         Stiklestad skole har rom som ikke kan brukes når vinden blåser.

·         Stiklestad skole har utrolig tålmodige og dyktige lærere, som handlingslammet må stå å se på forfatningen på skolen.

Er dette det beste vi kan gi barna som vokser opp i Stiklestad?

Skal de virkelig være nødt til å vente 3- 4 år til før ny skole står ferdig i 2025? Med kun minimale kroner til vedlikehold?

Kjære politikere i verdal: I perioden 2015 - 2025…d er 10 år med elendige arbeidshverdager for barna våre? 10 år i elendig luft som barna fyller lungene med hver dag. 10 år med læring på kalde og varme dager, utallige gymtimer med iskalde dursjer og en hverdag med mus og rotter i veggene. Lista er dessverre lang og lengre blir den med tiden.

Her må nevnes at skolen var i elendig forfatning allerede i 2015!

Dagens skole er ikke ett barn verdig.

Hvilket handelingrom har vi, foreldre og lærere, tiden løper fra oss og vi er nødt til å stå å se på hverdagen til barna våre.

Jeg krever som FAU leder at det settes av penger til vedlikehold ved Stiklestad skole for skoleåret 2022/2023. Nå er det brukt millioner på forarbeid til nyskolen. Nå er det på tide at barna får en bedre fysisk hverdag med bedre arbeidsvilkår.

Ett nytt skoleår står foran oss. Jeg gremmes og det knyter seg i magen.

På grunn av forsinkelser, rekker nok ikke mitt barn ny skole på Stiklestad og det er trist å tenke på at barna har hverdager som er skadelige og at grunnlaget for læring legges i dagene som går ifra oss.

I denne saken er ikke ballen min, lærerne- eller foreldrene sin…. Ballen er det dere som politikere som har. Takk Bern- for at du ser barna på Stiklestad og hva de trenger!

Så kjære politiker: Er det denne hverdagen barna i Stiklestad fortjener?

FAU leder Stiklestad skole

Linda Holmli

Linda Holmli er FAU-leder ved Stiklestad skole Foto: Jannik Johansson