Å avvikle tilbudet har følgende konsekvenser for brukerne og helse og omsorgstjenestene

foto