Debatt

Mange har heldigvis forstått at det beste de kan gjøre er å la måsen være i fred.

Bildet er fra Newcastle, det er til venstre : Tone Reiertsen (NINA), Sanne Bech Helmgård(NIKU) og Otto Jakobsen (NINA), som står foran et kunstig fuglefjell. Foto: Line Skotheim-Olsen