Tenk at økonomi skal bestemme over barnas trivsel og trygghet.

Her er en skuffet og såret gutt som blir dratt ifra sin trygghet!

Fordi  LEVANGER KOMMUNE mener det er smartest å SPARE PENGER på BARN!

I mitt hode er det helt sykt at man skal la økonomi gå utover barn!? De mest sårbare!

Man har lov til å ha litt omtanke for små barn!?

For hvordan skal de unge ha omtanke og respekt for de eldre om de ikke får det fra de fra man er små?

Men når VOKSNE mennesker dropper å lytte til barnas beste, dropper å tenke på neste generasjon?

Hvordan skal verden bli for barna da? Hva forventer de voksne når barna blir eldre? At de skal bli tatt vare på?

Men hvorfor skal da de yngre orke å ta vare på de eldre når de ikke tok vare på dem?

Barnehagen er for barna en plass barna føler seg trygg, føler på en viss mestring og føler seg ivaretatt og hørt! En plass barna møter sine første venner. Barnas første stopp i utdanningsløpet, Men det velger Levanger kommune å se bort ifra, for hva har disse små å si?

De er så små at de ikke tenker over det!?

De er små, men de har følelser, venner og en personlighet de også!

De er ikke noe man bare kan tenke at man kan flytte hit og ditt. Bli med-mennesker! Tenk på barna over økonomi! SKJERP DERE!

Håper dere ALLE skjemmes!