Verdalsordføreren og naturen

Ifølge Innherred har ordføreren vår vært på tv, og her igjen dreid vindkraftdebatt over til å argumentere for utbygging av det vernede Verdalsvassdraget. Vi får med hans argumentasjon velge mellom pest og kolera, selv om vi ikke trenger å velge noen av dem.

Ordføreren fortsetter med dette å kjempe mot vernet som hans partifrender gikk inn for i et enstemmig kommunestyre så sent som i 2002. (Sak 0082/02). Resten av verden skal jobbe mot 30 prosent vern av klodens natur, mens verdalspolitikere vil da gå motsatt vei.

Det blir som å stadig snakke om at man vil ha kjøttkaker laget av Panda, selv om de er totalfredet. Når mange nok innflytelsesrike personer ønsker dette, så skjer det. Vi andre ville nok hatt litt blandede følelser når de siste pandaene ble slaktet for formålet. Nå blir tid og ressurser brukt for å kjempe mot naturen - for å oppheve et varig vern av vassdraget vårt.

Jeg vil påstå at man legger seg paddeflat for økonomiske interesser. Noen har altså interesser i å fjerne vernet, som også omfatter nedbørsfeltet. En omkamp å være stolt av. Ordføreren er sitert på at det er lokale initiativ og lokal entusiasme for utbygging av Verdalsvassdraget, samt at det kan bidra til å gjøre flomfaren mindre i utsatte områder.

Han nevner ikke at det også er entusiasme for det vernede vassdraget vårt, og dermed motstand mot en slik utbygging. Jeg vet ikke hvor det er flertall og hvor det er mindretall, men «bevisbyrden» burde helt klart ligge hos dem som vil oppheve et varig vern, og da holder det ikke å bruke vikarierende argumenter som «å redusere flomfaren».

Flomfaren kan i begrenset grad bli mindre ved å gjøre Veresvatnet og Innsvatnet om til regulerte magasin, slik at også Verdal får sine Meltingvatn (magasin for Mosvik kraftverk) som tappes ned. Det vil skape entusiasme det. Hva vil innbyggerne tjene på dette?

Det han imidlertid aldri nevner er bevaringen av terrenget og våtmarksområder, i nedbørsområdet til Verdalsvassdraget, som en aktiv flomdemper. Ved å rasere disse øker man nemlig flomfaren, og da er det en begredelig politikk som er ført ved at store deler av dette nedbørsområdet raseres i for eksempel Tromsdalen - i nedbørsområdet til et vernet vassdrag. Da er det ikke interessant å snakke om flomfare. Vi kan i stedet for å ødelegge mer natur ta ut potensialet i energieffektivisering og energiøkonomisering, gjerne også med kommunale initiativ. Hjelper vi for eksempel husstander med å bruke mindre høyverdig energi til oppvarming, vil denne energien bli i neste omgang være tilgjengelig til andre formål.

Det hadde kanskje vært bedre om NTE sine eierkommuner hadde drevet storstilt med gode tiltak fremfor å sylte pengene i selskapet. Dette ville vært bedre for innbyggernes økonomi på sikt, samt skapt mindre behov for utbygging og rasering av natur.

Motstanden mot vindkraft i verdalsfjellene - kan gå hånd i hånd med et vernet vassdrag. Ikke pest - og ikke kolera.

Tore Morgenlys

Innbygger i Verdal kommune