Oppstart av sentralkjøkken på Skogn skal spare penger for kommunen og dessuten bli mer rasjonell enn det dagens ordning sies å være. Det er liten grunn til å betvile akkurat den budsjettposten. Jeg regner som en selvfølge at tallene bak et slikt dramatisk  vedtak holder mål (ombygginger, bemanning , transport, miljøavtrykk også videre.)

Konsekvensen innenfor LBAS vil sannsynligvis være at kjøkkenfunksjon og kantinedrift opphører - i alle fall i kommunal regi. Dette vil i så fall ha store konsekvenser for det sosiale livet til beboerne i institusjonen. Samling rundt mat er for de fleste  særdeles viktig. For mange bringer  det fram levende minner om et liv i trygge ,sosiale  omgivelser.

LBAS er meget benyttet av lag og foreninger på ettermiddag - og kveldstid. Til tider står disse brukerne i kø, for aktiviteten er stor.

Pårørendeforeningen og Saniteten har i mange år sørget for ulike arrangementer  på huset gjennom året. Julefeiring og 17.mai arrangementer har fått mest mediedekning, men det foregår mer. Pensjonistforeningen – Hørsels-lag ( HLF ) , LHL , Senior-Quiz og andre er jevnlige brukere som nyter godt av at det – mot betaling - er muligheter for servering på møtene deres. Hva skjer nå ?

Kort fortalt: LBAS er en viktig møteplass for mange. Uten kantine vil tilbudet bli vesentlig dårligere. Kjøkken/kantinepersonalet er faktisk også  viktig  for variert  menneskelig kontakt i en institusjonstilværelse der mye handler om sykdom.

Mitt spørsmål blir som så mange ganger før. Når man er nødt til å spare penger og redusere utgifter: Har man vurdert konsekvensene- i alle aktuelle kommunale budsjettposter ? Hva med de konsekvensene som ikke havner i et kommunalt budsjett , men mer som en uforutsett utgift på et senere tidspunkt ?

Konsekvensanalyse er en krevende øvelse som alle innenfor kommunal styring og drift bør  bruke tid på. Jeg håper inderlig at det er gjort i denne saken.

Per Anker Johansen