Brukere av helsetjenester forventer å få den hjelpen og behandlingen som til enhver tid er nødvendig. Dette gjelder hos fastlegen, i det kommunale helsetilbudet (som legevakt og sykehjem) og på sykehus. Pasienter og beboere forventer at leger, sykepleiere og andre hjelpere ikke utsetter oss for å bli påført ytterligere helseplager.

Glad for begrensninger

Derfor er Brukerutvalget svært tilfreds med at Helse Nord-Trøndelag har besluttet at ansatte med pasientkontakt som hovedregel skal være vaksinert.

Det føles muligens krevende for de det gjelder at de nå blir omplassert - men for oss brukere er det betryggende å registrere at våre lokalsykehus er tydelige på at det er en selvfølge at helseutdannede takker ja til godkjente vaksiner.

Vanskelig å fatte skepsis

Pasienter ivaretas som hovedregel på en trygg og respektfull måte, med kvalitet. Helsepersonell i hvitt, grønt og blått strekker seg langt for å yte best mulig helsehjelp om det er hverdag, julaften eller nyttårsaften. Det er derfor vanskelig å forstå at helsepersonell med sin kunnskapsbaserte utdanning benekter vitenskapelige konklusjoner når det gjelder vaksiner. I dette tilfellet beskyttelse mot Covid-19.

Myndighetene bør ta grep

Norge har gode lover og kjøreregler for arbeidslivet, også innenfor helsesektoren. Men nå er det tid for regjering og storting å vurdere om det skal innføres tiltak som gjør at et allerede presset helsevesen kan kreve at deres ansatte må ta de vaksiner helsemyndighetene ber oss innbyggere ta.

I romjula melder NRK om at finske helsemyndigheter har endret sitt lovverk, som igjen gjør det mulig for sykehusene å stille vaksinekrav til sine ansatte. Vi som representerer nærmere 100 pasientorganisasjoner ønsker oss forsikring om at innbyggerne ikke utsettes for smittefare når de har behov for helsehjelp. Dette trumfer etter vårt syn hensynet til den enkelte ansatte i helsetjenesten.

Bør lytte til pasientene

Brukerutvalget er tilhenger av at hver enkelt skal kunne ta selvstendige valg. Blant annet derfor har vi støttet tidligere helseminister Bent Høies mantra for helsetjenesten: «Ingen beslutning om meg, uten meg.»

Et kort, godt og tydelig budskap om at helsepersonell skal lytte til pasientene. Dette bør også gjelde under pandemien. Som pasienter og brukere forventer vi at helsepersonell respekterer oss, og gjør sitt for å bidra til at verken vi eller annet helsepersonell kan bli utsatt for smitte.

Så, kjære helsepersonell: Med mindre det ikke ligger medisinske årsaker til grunn for ikke å vaksinere deg - gjør det nå!

Om ikke for din egen del, så for vår, pasientenes skyld.

Olav Malmo, leder

Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag