Beboerne på Ytterøy er som kjent avhengig av ferge. Og fergetilbudet er det Trøndelag fylkeskommune som sørger for. Tilbudet de gir er altfor dårlig for øyboerne. Både privatpersoner og næringsliv på øya lir under dette. I verste fall kan det dårlige fergetilbudet bli avgjørende for at Ytterøys største bedrift velger å flytte virksomheten sin på land.

foto
Roger Rein

Mange har tatt opp det dårlige fergetilbudet med fylkeskommunen. Det gjelder talsmenn fra Ytterøy som flere ganger har påpekt kapasitetsproblemer og de problemer det medfører. Også politikere, folkevalgte både på kommune- og fylkesplan har vært opptatt av saken og tatt den opp. Nå sist var det Levanger kommune, som i en henvendelse til fylkeskommunen beskrev de store problemene det dårlige fergetilbudet medfører for de som bor på Ytterøy.

Da er det mildt sagt oppsiktsvekkende svaret som fylkeskommunen gir kommunen. I brevet, som lokalavisa omtalte før helga, skiver de at de er ukjent med kapasitetsproblemene på ferga mellom Ytterøy og Levanger.

«Fylkeskommunen er ikke kjent med at utfordringene har eskalert år for år», står det blant annet å lese i brevet. Samtidig skriver seksjonslederen i fylkeskommunen at de har en opplevelse av en god og regelmessig dialog både med brukerne av fergetilbudet og Levanger kommune.

Mange kamper. Dette kan ikke være lett å forstå for dem som hver eneste dag står på for hjemplassen sin. Ytterøybeboerne har gode talsmenn og jeg synes de har vært flinke til å fortelle om og dokumentere hva som trengs for en fortsatt god utvikling i øysamfunnet. Et tilstrekkelig fergetilbud står naturlig nok øverst på den lista. Det har de da også understreket gang på gang, i en årrekke. Ytterøyningene har også opplevd en rekke skuffelser i så måte. De har påpekt behovet for en ferge som kan fylle behovet de har. Men har ikke nådd fram overfor de ansvarlige i fylkeskommunen.

Det omtalte brevet er en innrømmelse om at de som sitter med ansvaret har forsømt seg. Den bør brukes for det den er verdt fra de som sitter med innflytelse. Det er på høy tid at noe gjort.