I nettutgaven av Innherred kunne vi den 22. juni lese at Frol barneskole nettopp har blitt miljøsertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er en norsk offentlig miljøsertifiseringsordning som blant annet er støttet av Miljøverndepartementet.

Sertifiseringsordninger og grønne innkjøp er viktige virkemidler i klimapolitikken, og å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, herunder tiltak for mer miljøvennlig drift.

Venstre vil at Levanger kommune skal drive en offensiv klima- og miljøpolitikk, og foreslo allerede i 2014 at kommunale enheter skulle miljøsertifiseres.

Vi ønsker derfor å gi ros til Levanger kommune for å ha kommet i gang med en slik satsing på miljøfyrtårnsertifisering.

Miljøfyrtårnsertifisering er en ordning som er godt kjent i næringslivet, og det skulle bare mangle om ikke kommunen også skulle sertifisere sine enheter.

Så langt i løpet av de seks første månedene har mer enn 10 kommunale enheter miljøsertifisert.

Vi synes dette er en kjempepositiv utvikling og et konstruktivt bidrag fra Levanger kommune i det grønne skiftet.

Vidar Kjesbu, leder i Levanger Venstre

Karl M. Buchholdt, politisk nestleder i Levanger Venstre

Velaug Brenne Leira, organisatorisk nestleder i Levanger Venstre