Vi hadde tidligere våre møter i Arken/Fritidssenteret, men valgte å flytte til VBB da vi ble tilbudt plass der. Vi er veldig fornøyd med lokalet og oppfølgingen fra alle ansatte ved VBB. Utfordringen er tilgjengeligheten med parkering.

Vi starter møtene 10.30 og har godt over 100 på våre møter. Det meste vi har hatt inne er 160. Folk kommer nå tidligere og tidligere for å finne parkering. Vi i styret møter senest 09.30 og da er det som regel ikke parkeringsplass å finne. Det er ikke verst for oss i styret. Vi er per i dag i god nok form til å gå noen meter. Våre medlemmer er imidlertid godt voksne mennesker, noe som er naturlig når det er et pensjonistlag, og ikke alle er dessverre like «flakkføre». Noen har sågar gitt opp og dratt hjem.

Etter at det er etablert legesenter ved VBB så har ikke dette gjort problemet enklere. I tillegg parkeres det mopedbiler og scootere der det skal være biler. Dette er vel elever ved Verdal videregående, og som er unge og spreke nok til å finne et annet sted å parkere. Det er stadig andre arrangement, kurs med mer ved senteret. Dette gjør heller ikke situasjonen bedre. Det er videre pårørende som vil besøke sine kjære, som har vært så heldig å fått plass ved VBB. Mange av disse har gitt uttrykk for at parkeringsmuligheten er et problem også for dem ved og rundt senteret.

Vi i Verdal pensjonistlag vil fortsette å ha våre månedlige treff ved VBB, men vil oppfordre våre «hærførere», ordfører og kommunedirektør, til å samle sine tropper for å drøfte en bedre logistikk når det gjelder tilgjengeligheten for brukere og besøkende ved VBB.

Som kjent planlegges nå en utbygging av VBB, andre byggetrinn av senteret. Det vil forsterke behovet for en en mer fleksibel parkeringsstrategi. Det er ikke store arealer rundt senteret, så her må en kanskje vurdere både parkeringskjeller og parkering på tak. Dette blir en viktig sak i tillegg til hva bygget skal inneholde av tilbud.

På kort sikt henstiller Verdal pensjonistlag politisk og administrativ ledelse om å ta tak i denne problemstillingen. Det vil være til beste for brukere av senteret og for besøkende til de som bor på senteret. Lykke til!

På vegne av Verdal pensjonistlag

Steinar Storhaug, leder