Den første dagen i mai, vil bygaten i Verdal fylles med en hengiven energi og et kollektivt engasjement når lokalsamfunnet samles for å feire arbeidets dag. Dette er ikke bare en dag for avslapning og fritid; det er en dag viet til å hedre arbeiderbevegelsen og de verdiene den representerer – årets hovedparole er arbeid, velferd og trygghet!

Feiringen begynner tidlig, med åpent hus hos Verdal Arbeiderparti i Rostadgården. Dette åpne forumet gir en mulighet for folk å komme sammen, dele ideer og diskutere viktige saker som påvirker lokalsamfunnet. Det er en anledning til å vise solidaritet og samhold, og til å minnes den lange historien til kampen for arbeideres rettigheter.

Men det virkelige høydepunktet på denne dagen er protesttoget som vil snirkle seg gjennom gatene fra Moparken til Verdal Bo og Behandlingssenter. Det er her vi virkelig kan gjøre en forskjell. Å gå i protesttoget er ikke bare en symbolsk gest, det er en handling som viser vår støtte til arbeideres rettigheter, vår solidaritet med de som kjemper for bedre vilkår, og vår forpliktelse til å stå opp for det som er rettferdig og riktig.

For mange kan det virke som om rettighetene vi har kjempet for gjennom generasjoner er en selvfølge. Men det er viktig å huske at ingenting kommer av seg selv. Arbeid, velferd og trygghet er resultater av langvarige kamper, harde forhandlinger og ofte personlige ofre. Hvis vi ikke fortsetter å vise at vi verdsetter og støtter disse verdiene, kan de fort gli gjennom fingrene våre og gå tapt.

Etter at protesttoget har nådd sitt mål, vil feiringen fortsette med taler i Verdalshallen. Her vil vi høre fra inspirerende tillitsvalgte, engasjerte lokalpolitikere som vier sine liv til kampen for rettferdighet og likeverd. Disse talene vil minne oss på hvor langt vi har kommet, men også hvor langt vi fortsatt har å gå. De vil minne oss på at arbeiderbevegelsen ikke er en fortidshistorie, men en levende og voksende kraft som former vår fremtid. Det blir også lek for barna der og arrangementet er helt gratis!

I år har vi ekstra grunn til å minnes betydningen av trygghet. Verden står overfor utfordringer fra pandemier, inflasjoner til krig og konflikter. Men trygghet er ikke bare fravær av fare, det er en følelse av stabilitet, en tro på at vi er beskyttet og ivaretatt, selv i de vanskeligste tider. Ved å stå sammen som samfunn og vise vår støtte til arbeid, velferd og trygghet, kan vi møte disse utfordringene med håp og styrke.

Så la oss ikke glemme hva denne dagen handler om. La oss ikke glemme de som har kjempet før oss, og de som fortsatt kjemper i dag. La oss gå sammen i protesttoget, høre på talene og minne hverandre om hvor viktig det er å stå opp for det som er rett. For arbeid, for velferd, for trygghet - for en bedre fremtid for oss alle.