I Levanger er det godt å bo! Vi har massevis av gode tilbud og tjenester. Vi har næringsliv og bolyst. Kommunen har engasjerte innbyggere som bidrar på dugnader rundt omkring.

Vi er inne i ett viktig Frivillighetens år, hvor du og jeg har mulighet til ett enda større engasjement; - som styremedlem eller kioskvakt i idrettslaget, -som besøksvenn eller til rydding av søppel i fjæra eller langs bilvei. Og du kan si ja til å sitte i FAU og få både innsyn og innflytelse i det viktige arbeidet som gjøres for ungene våre på skolen.

Her er plenty av muligheter til å engasjere seg og bidra rundt omkring i hele kommunen, -muligheter hvor du kan gjøre en liten MEN viktig forskjell! Og dersom du fjerner deg fra «panser-diskusjonene» etter foreldremøter eller andre møter, og sier ifra om ditt synspunkt inne på selve møtet og ikke over panseret på bilen etterpå, så kan du få reell innflytelse.

Eller dersom du i din frustrasjon og uenighet kontakter rette vedkommende som «eier saken» i stedet for å skrive usaklig og nedlatende i kommentarfeltene,- så kan du bedre lykkes i å bidra til forandring og utvikling.

Ofte møter jeg på engasjerte medborgere med meiningers mot og ett brennende politisk engasjement om både innhold og utvikling i Levanger.

I butikken stoppes jeg av sykepleieren som ønsker bedre rammevilkår i eldreomsorgen. På skituren treffer jeg læreren som vil diskutere innholdet i skolen, -om læreplanens krav kontra realiteten i praksis. Jeg får mail, telefon eller sæss-m-æss fra frustrerte innbyggere som ønsker å kjempe for grende-barnehagen sin eller for en bedre og mer framkommelig vei på bygda. På trimturen i grenda mi treffer jeg en frustrert nabo som ikke forstår hvordan vi kommunepolitikere kan være med på å vedta,- og stå inne for,- de ulike valg og prioriteringer vi tar. Og for ikke å snakke om barndomsvenninna mi som er svært aktiv i musikk- og kulturlivet og som har jobba for ett kulturhus, eller i alle fall en kulturscene,- i mange år.

Alle disse små men viktige treffpunktene med engasjement gir meg viktig informasjon og kunnskap. De skaper en tanke og en forståelse som jeg forsøker å forvalte så godt jeg kan, -og undersøke mere om. Dette tar jeg med meg inn i diskusjonen i fleirtallsgruppa.

Noen ganger opplever jeg å ha stor innflytelse og får gjennomslag. Andre ganger blir jeg svært frustrert fordi jeg er genuint uenig med gruppa eller ikke når fram. -Uansett så oppleves det både meiningsfullt og viktig! Å ta lokalpolitisk ansvar og engasjere seg her er også en viktig dugnad for lokalsamfunnet.

Engasjement og vilje til å bidra er viktig for demokratiet vårt. Jeg hadde i høst besøk av to unge og engasjerte småbarnsmødre som ville ha informasjon om ulike parti og våre saker. De ønsker å bidra politisk! «For en gavepakke» tenkte jeg og inviterte dem inn i vårt felles gruppemøte i vinter.

Vi trenger engasjement fra både småbarnsmødre og -fedre. Vi skal høre godt etter og oppfordre både ungdommer og eldre til å uttale seg og delta aktivt. Og vi må lytte til våre minste,- og ta barnas stemme på alvor. ALLE trengs for å få til ett godt og levende samfunn.

Vi er heldige i Norge som har ett demokrati hvor alle har muligheten til å delta, og hvor både du og jeg kan «rope» ut og lage litt støy om våre viktige hjertesaker. Allikevel maner jeg oss alle til en saklig og konstruktiv debatt, som oppleves meiningsfull og opplysende. En debatt om sak og ikke person. Som er preget av raushet og respekt, -hvor ord fra en talerstol eller ett innlegg ikke skader noen. Med ett kommentarfelt som ikke sjikanerer eller henger ut.

Du kan bruke oss i kommunestyregruppa til å få fram ditt budskap, og til å fremme viktige saker for deg. Eller du kan også melde deg inn i ett parti å stå på lista over de som skal bli folkevalgt og sitte i kommunestyregruppa i neste periode. Det nærmer seg utpeking av nominasjonskomiteer, nominasjonsmøter og liste-arbeid med viktig rekruttering til politisk arbeid fram mot kommunevalget 2023.

Jeg utfordrer deg, -ja oppfordrer deg! til å delta.

Vil du være en engasjert aktør eller en passiv brikke i lokalsamfunnet?

Merete Bøhn-Flatås

kommunestyrerepresentant for Sp