Jeg er glad for at Torbjørn Skårstad nå får en nasjonal «kulturell oppreisning» gjennom Nina Westers oppsetting av teaterstykket «Idiot» på Turneteatret.

Hun har dedikert forestillingen til han, som ett av ofrene for feilplassering på Røstad offentlige spesialskole for evneveike.

Torbjørn ble som 12-åring feilaktig plassert på Røstad og senere Falstad spesialskole, som medførte at han mistet normal skolegang og muligheter til å ta yrkesutdanning.

Det har hatt dramatiske konsekvenser for livet til Torbjørn. Han tok opp saken med Levanger kommune i 2009 for å få en beklagelse for den uretten han ble utsatt for, samt en symbolsk økonomisk oppreisning på kr. 250.000.

Saken ble ikke tatt opp i Levanger kommunestyre før en støttegruppe ble etablert og organiserte en underskriftskampanje for å få reist et innbyggerforslag.

Det ble samlet inn 564 underskrifter (minimumskrav 300), og saken kom til behandling i kommunestyret første gang den 20.6.2018.

Kommunestyret med flertall fra representantene for Ap og Sp, stemte ned forslaget.

Etter at nytt kommunestyret ble valgt høsten 2019, tok Torbjørn opp saken til ny behandling. Enda en gang ble saken hans nedstemt i kommunestyremøte den 18.12.19.

Denne gang var det Sp, H og KrF (sittende kommunestyre) som sørget for flertatt for at han ikke fikk noen økonomisk oppreisning, riktignok med bare tre stemmers overvekt. Det hadde betydd svært mye for han om han hadde fått et lite «plaster på såret» for den store feilen som kommunen hadde gjort.

Saken til Torbjørn er tragisk. Jeg var på besøk hos Torbjørn sammen med Nina Wester bare en uke før han døde.

Han vært svært opptatt av at historien hans ble fortalt gjennom en teaterforestilling for å sette fokus på hans historie og mange andre barn/ unge med samme skjebne.

Torbjørn døde den 18. juni 2020. Vi har gjennom teaterforestillingen muligheter til å møte opp, og gjennom det hedre Torbjørns minne.