Levanger har i hele min generasjon slitt med økonomien.

Jeg har fra jeg ble politisk aktiv i 1999 vært opptatt av at kommunen må få bedre økonomi. Jeg har gjennom årene fremma en rekke forslag om det.

Jeg har også fremma forslag om forpliktende nedgang i sykefraværet.

Det  nå vedtatte organiseringsprogrammet er ellers helt i tråd med Arbeiderpartiets program, og det budsjettet Ap sammen med SV, Rødt, MdG og Pensjonistpartiet fremma i desember.

Arbeiderpartiet har gjennom omstillingssaken fått mer gjennomslag på 4 uker enn de siste 4 årene.

Når vi inviteres til samarbeid så står partiet for det, ikke minst når vi får massivt gjennomslag for saker som for 2 måneder siden virka umulig.

At spareprogrammet er ambisiøst skulle bare mangle. Det er vår jobb som politikere å nettopp vise ambisjoner på kommunens vegne.

Det viktigste for Arbeiderpartiet er forpliktende mål om:

  • Forebygging skal lønne seg

  • Lavere sykefravær

  • Mer ansattmakt

  • Økonomisk handlingsrom

  • Og ikke minst har denne saken vist at samarbeid faktisk er mulig i Levanger-politikken.