I kjølvannet av den pågående Fosen-saken, ser jeg at det faktisk finnes personer som mener at disse vindturbinene bør få stå. Særlig har et par Sp-politikere frontet disse holdningene.

Men ser disse politikerne helt konsekvensen av dette? Dersom disse turbinene blir stående er det etter min mening en dekonstruksjon av rettsstaten. I neste omgang, hvis en Høyesterettsdom kan neglisjeres, vil borgere i dette landet de facto kunne bli helt rettsløse overfor staten. Smak på det. Jeg har lest noen juridiske vurderinger om denne saken, og de fleste konkluderer med at det er ingen vei utenom riving og tilbakeføring av landskapet.

Det er også miljøaspekter ved slike vindturbinanlegg, ikke bare på Fosen. Det finnes ikke noe miljøvennlig ved dem; enorme ressurser og utslipp ved etablering, og ved slitasje av vingene spres mikroplast og miljøgifter over store områder. År etter år. Mikroplast og miljøgifter blir ALDRI borte. Og utrangerte, enorme turbinvinger kan ikke gjenvinnes, og må bare graves ned. Hele landskap forringes, likeså folks helse og livskvalitet. Høyst sannsynlig er avfall fra et moderne kjernekraftverk langt mer håndterbart og uproblematisk.

Jeg er veldig glad for at jeg ikke er ung i dag.

Trygve Mokkelbost

Levanger