Kanskje en av de som bestandig var syk når det var ski dag på skolen? Kanskje ikke det var deg, men du la vel merke til det, eller? Utenforskapet kommer i mange former. Men følelsen er stort sett lik. Den litt ekle følelsen av at noen ser på, følger med på, at du kanskje ikke er helt som oss «andre». Når du i realiteten er akkurat som alle andre.

Jeg tror veien til utenforskapet starter tidlig. Jeg tror oppriktig at for å motvirke dette, så må hele samfunnet trå til. Både det offentlige og de frivillige. Små grep som til sammen hjelper.

Like ofte som vi leser utenforskap, ser vi også barnefattigdom. Dette henger sammen! Aktivitetsavgifter, fotballsko, tursko, fiskestang, alt dette er ikke gratis! I familier der man knapt nok har overskudd til det ordinære, så vil disse kostnadene til fotball, håndball, speider bli for mye.

Og der, der har du starten på utenforskapet! Årsmøte i Levanger Arbeiderparti vedtok følgende:

-Fortsette å jobbe for reduserte SFO og barnehagepriser. -Jobbe for å styrke nasjonale tilskuddsordninger som motvirker utenforskapet -Sørge for at idrettslagene i kommunen har nok støtte til å tilby alle ett godt tilbud -Øke støtten til frivilligheten -Jobbe for flerspråklig informasjon, om kommunens tilbud -Fremme tiltak for å redusere barnefattigdommen i Levanger -Løfte problematikken lokalt og nasjonalt

Alt det du har lest ovenfor er gode og viktige tiltak som kan være med på å sørge for at veien til utenforskapet blir ufremkommelig, og veien til felleskapet blir lett og åpenbar. Men det aller viktigste vi kan gjøre, er å være oppmerksom!

Se rundt deg, hjelp til der det trengs, og engasjer deg.

Eric Berget

1. nestleder

Levanger Arbeiderparti