Sentralkjøkken til besvær.

Levanger kommune har gjennom flere år arbeidet med en ny struktur for kjøkkendriften ved våre eldreinstitusjoner. Venstres forslag i kjøkkensaken var å bygge egne små produksjonskjøkken ved de fem institusjonene Breidablikktunet, Staup, Levanger bo- og aktivitetssenter, Stokkbakken og Skogn helsetun (dersom dette blir gjenåpnet).

Karl M. Buchholdt er kommunestyrerepresentant for Venstre i Levanger.

Dette ville ha sikret at kommunens produksjonskjøkken hadde blitt lagt til de stedene i kommunen hvor vi har pleietrengende boende i omsorgsinstitusjoner.

Et annet forslag til løsning som ble lagt fram, var å bygge ett sentralkjøkken for hele kommunen, og kommunedirektøren foreslo at dette ble lagt på Staup, nært Staup helsehus og omsorgsboligene på Breidablikktunet.

Den planlagte utbygging på Skogn fremstår som lite gjennomtenkt, og øker følgelig behovet for transport og økte langsiktige driftskostnader.

Et flertall i kommunestyret ville det annerledes. I september 2020 bestemte kommunestyret med et stort flertall (deriblant med stemmene til SP, Høyre og AP) at kommunens nye sentralkjøkken skulle bygges ved nedlagte Skogn helsetun. Dette betyr at man nå bygger et nytt kommunalt sentralkjøkken på et sted hvor det ikke bor noen pleietrengende som kjøkkenet skal produsere mat til.

Den planlagte utbygging på Skogn fremstår derfor som lite gjennomtenkt, og øker følgelig behovet for transport og økte langsiktige driftskostnader. Jeg tenker i alle fall slik at dersom man først skal velge å bygge sentralkjøkken, så er det mest hensiktsmessig å bygge det nært våre omsorgsinstitusjoner, og da fremstår nok Staupområdet med sin nærhet til helsehuset og Breidablikktunet som en svært god lokalisering.

Mine spørsmål til Høyre, SP og Arbeiderpartiet er derfor: «Hvorfor bygger Levanger kommune et sentralkjøkken på Skogn? Er det ikke mer kostnadseffektivt og rasjonelt at dette sentralkjøkkenet bygges nært våre institusjoner på Staup og Breidablikktunet?»

Karl M. Buchholdt

kommunestyrerepresentant Levanger Venstre