Etter at styret i Nord universitet i 2019 bestemte seg for å legge ned utdanningen i Nesna på Helgeland, har det vært et voldsomt engasjement fra regionen på å få snudd vedtaket. Senterpartiet gjorde Nesna-saken til en flaggsak i siste valgkamp. Løfter om fortsatt virksomhet ble også skrevet inn i regjeringserklæringen til den nye Ap/Sp-regjeringen. Sist uke var forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) på Nesna. Der serverte han nyhetene om at avdelingen skal bestå. Det skal fortsatt skje i regi av Nord universitet.

Det mest interessante med denne saken, sett fra mitt ståsted, er at Borten Moe med dette gjenoppliver politisk styring av høyere utdanning. Det ble på mange måter tatt bort av den forrige regjeringen. De ønsket seg færre institusjoner og færre studiesteder. For å komme dit overlot de i stor grad til styrene ved de største universitetene å bestemme strukturen for landets universitet og høyskoler. Det var på den måten Høgskolen i Nord-Trøndelag ble knyttet til Bodø, framfor det som framsto for mer logisk for de fleste, å bli knyttet til miljøet i Trøndelag. Det ble sagt at rektoren på NTNU ikke ville ha noe med HiNT å gjøre. Men Gjøvik og Ålesund ville han gjerne ha i sin portefølje.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred

Vedtaket i styret i Nord ble sett på som positivt i Levanger, men ikke tatt imot med samme glede ved de andre studiestedene ved gamle HiNT. Sånn sett burde vi kanskje vært glade for måten det skjedde på. Jeg synes ikke det.

Etableringen av Universitetet i Tromsø var et resultatet av politisk styring. Oppbyggingen av Høgskolen i Nord-Trøndelag, med avdelinger flere steder i det gamle fylket, er definitivt det samme. Det hadde ikke sett slik ut om vi ikke hadde hatt det lokale engasjement og den politiske styringen. Hadde dette vært overlatt til styrene ved de daværende universitetene hadde vi aldri fått et campus på Røstad. Ei heller særlig med høyere utdanning nord for Trondheim.

Fraværet av politisk styring på viktige samfunnsområder vil over tid gagne de sterkeste i de største byene. Kall meg gjerne gammeldags, men jeg synes det er bra at Ola Borten Moe og regjeringen viser at de vil være med å bestemme.

(Lederkommentar i Innherred 7. desember 2021)