Legger samfunnet til rette for veksten i industrien frem mot 2030?