Ser at Verdals ordfører Pål Sverre Fikse (Sp) går kraftig ut mot myndighetenes evne til å sette prinsipper foran faktiske forhold. «Molbo-opplegg!» (T-A 9/6-23.)

Her har ordføreren et vesentlig poeng. Eksempelvis hos Statsforvalteren synes det ikke å være noe rom for å utøve skjønn basert på noe så gammeldags som «sunn fornuft».

Regler og forskrifter skal følges, det uansett om resultatet grenser til ren idioti som i det tilfellet ordføreren viser til.

Men saken om Nestvoldjordet har da også en helt annen side: Problemene som har oppstått her er da i høyeste grad selvforskyldt og det med ordfører Fikse selv i spissen. Hele saken skyldes som kjent symbolsaken over alle symbolsaker, nemlig jordvernet!

(For dem som ønsker litt balanse i debatten om jordvernet, vil jeg anbefale innlegget

«Vi må ha ambisjoner!» av Carl Ivar Storøy og Mathias Sellæg, T-A 22. feb -23)

Verdal kommune legger nå opp til å benytte stor beløp, inkludert erstatning til utbygger, på å omregulere Nestvoldjordet tilbake til landbruksformål. Med andre ord:

Man vil benytte millioner på å bli kvitt et sårt etterspurt sentrumsnært tomteområde!

Mange vil nok beskrive dette også som et rent Molbo-opplegg!

Sigvard K Gilstad

Sigvard K. Gilstad