I år starter det mer enn 5000 nye studenter ved Nord universitet, fra Stjørdal i sør til Stokmarknes i nord. Det betyr mange  nye ansikter og mange nye mulige venner og kolleger. Endelig er vi tilbake til en normal studiestart etter to år med pandemi.

Å ta høyere utdanning er et godt valg for de som nå starter studiene. I tillegg er det godt for arbeidslivet og for samfunnet. De erfaringene, den kunnskapen og kompetansen studentene får de neste årene, er nemlig avgjørende for utviklingen av det samfunnet vi alle er en del av.

Til nye studentene vil jeg si: «Gratulerer med et godt valg av både utdanning og institusjon».

Vi vet at de som har vært studenter hos oss gjør det godt i arbeidslivet. I våre siste undersøkelser blant de som har studert ved Nord ser vi at 9 av 10 har fått jobb innen et halvt år etter at studiet er avsluttet. Undersøkelsene viser også at studentene har hatt god nytte av den kunnskap de har fått med seg fra universitet. Totalt sett viser dette at studiene på Nord er relevante og gir nyttig kompetanse til samfunnet og til arbeidslivet - både i privat og offentlig sektor.

Studentfrivilligheten

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle de «gamle» studentene som engasjerer seg for å gjøre studiestart til en overskuelig og hyggelig opplevelse for de nye studentene. Dette gjelder fadderkorpset, både ved egen institusjon og i hele sektoren. Fadderaktivitetene er en viktig del av frivilligheten, som studentene tar på strak arm.

Ved Nord universitet er over 500 studenter aktive som faddere. Så frivilligheten blant studentene lever godt. I samfunnet for øvrig er det mye diskusjon om at frivilligheten er vanskeligere å mobilisere. Jeg vil virkelig bukke og neie for våre studenter som stiller opp som faddere, og som får erfaring med frivillighet på den måten. Vi andre som er rundt studentene i vertsbyene og i universitetet, må også gjøre det vi kan for å hjelpe de nye studentene og fadderne. Det er ikke alltid det kreves så mye for å føle seg litt mer velkommen på en ny plass.

Internasjonalisering

I år kan vi ønske internasjonale studenter fra over 40 land velkommen til Nord universitet. Et viktig bidrag i å bli et mer internasjonalt universitet har vi nettopp fått. Gjennom  EU finansiering kan vi bygge universitetsallianse med 8 andre universitet i EU. Alliansen heter SEA-EU og de andre universitetene er, som Nord, alle plassert nær havet og har høy kompetanse innen marine og maritime fagområder. Dette vil alle som nå starter studiene på Nord få merke etter hvert som vårt samarbeid utvikles. Noe av målet er å få til mer mobilitet for studenter og ansatte mellom de 9 universitetene.

Samisk

Nord universitet har et nasjonalt ansvar for høyere utdanning innen sør- og lulesamisk språk og kultur. Det er en oppgave vi er stolte over å ha, og som vi jobber godt med. Vi har bygget gode forskningsmiljø, som sammen med internasjonale partnere adresserer problemstillinger som er ønsket av våre samiske kollegaer og samfunn.  Vi har også lærerutdanning i både sørsamisk og lulesamisk, selv om vi ikke utlyser disse studiene hvert år.

Respekt

Verdigrunnlaget for Nord universitet er basert på respekt, åpenhet, nærhet og kreativitet.

Kommende studieår vil jeg at vi fremhever og jobber videre med verdien – respekt. For det første er det en grunnleggende verdi i akademia, og for det andre viser sommerens triste terrorhendelse i Oslo at vi som samfunn må jobbe mer med gjensidig respekt for hverandre – uansett hvem vi er.

På veien kan vi ta med oss noen kloke ord fra avdøde professor Per Fugelli, som i en kronikk i Aftenposten for 8 år siden skrev: “Universitetene og høyskolene skal ikke utdanne forvaltere av virkelighet, eller gamle leksikon. De skal stimulere til annerledestenkning, oppfinnsomhet og tro på egen hjernekraft.” For at vi skal oppnå dette trenger vi universiteter som bidrar til at unge mennesker kan utvikle seg i samvirke med andre, både lærere og medstudenter.

På et universitet er noe av oppgaven å utvikle ny kunnskap ved hjelp av aksepterte forskningsmetoder, bygget på systematikk og grundige analyser. For å kunne gjøre dette må vi stille de riktige spørsmålene og ha et åpent sinn, både overfor spørsmål og innspill fra kolleger og medstudenter. For å gjøre disse arbeidsoppgavene på en god måte trenger vi som akademikere å ha respekt for andre, som en av våre grunnverdier. Uten respekt vil vi hverken lytte eller vurdere innspill og spørsmål fra andre personer på en seriøs måte. Gjensidig respekt er derfor en av de verdiene vi vektlegger hos ansatte og studenter ved Nord universitet.

Sommerens triste terrorhendelse i Oslo viser at respekt ikke er noe vi kan ta for gitt, heller ikke i Norge. Respekt er et verdisyn som vi må jobbe med kontinuerlig. I det kommende studieåret vil vi ved Nord universitet sette dette på agendaen.

Å starte studier betyr en store endringer i livet Det er alltid spenning knyttet til endringer i våre liv.. Du flytter kanskje til et nytt sted, bort fra trygge omgivelser med familie og venner. Du møter en ny hverdag som både kan virke skremmende og spennende. I Nord universitet har vi mange medarbeidere som skal bidra til å skaffe trygge og gode rammer for din læring og ditt liv som student.

Men skal livet som student bli så bra som du håper og forventer, avhenger mye av deg og det du selv bidrar med i undervisningssituasjonen og i studentkollektivet. Det finnes ingen oppskrift på hvordan du skal gjøre det, men et godt råd kan være at du følger våre verdier om respekt, åpenhet, nærhet og kreativitet. Det vil være gode grunnpilarer i ditt nye studentliv.

I år må det vær lov til å glede seg litt ekstra over at vi for første gang på to år har en normal studiestart, hvor vi kan treffes i små og store grupper og hvor vi kan snakke med hverandre uten munnbind og avstandsbestemmelser.

Lykke til med studiene!