Svar til Asbjørn Brustad sitt innlegg 15.12.2021

Jeg vil takke Svein Olav Skogstad for sitt innlegg om barnetrygd i Levanger kommune, for dette er en sak som er veldig viktig for de det gjelder. Og de det gjelder er jo de som har minst i vårt område, de trenger en tydelig stemme som kjemper sin sak. Dessverre viser det seg at flertallet i kommunestyret ikke er villig til å snu på hver en krone for å få dette til å bli en realitet nå.

Som Asbjørn Brustad skriver i sitt innlegg så skal Levanger bidra med det de har ansvaret for, så da forventer jeg at Senterpartiet også er med på banen for å redusere godtgjørelsen til ordfører, varaordfører og utvalgsledere.

Det at SP la frem en økning på akkurat denne potten er jo ingen hemmelighet, dette ble vedtatt i kommunestyremøtet 4.12.2019.

Det er ikke lovpålagt at ordfører skal ha en godtgjørelse på tilsvarende en Stortingsrepresentant, ei heller varaordfører som skal ha 50 % av godtgjørelsen til en Stortingsrepresentant og i alle fall ikke at leder av et utvalg skal ha 20 % av 90 % av ordførerens godtgjørelse.

Igjen så ber jeg dere om å redusere egne godtgjørelser og faktisk bruke det der skoen presser mest.

I følge psykologi ekspert Ingvild Stjernen Tisløv så har barn og unge som lever i fattigdom to til tre ganger økt risiko for å utvikle angst og depresjoner.

Det at unge som lever i fattige familier er mer utsatt for dårlig psykisk helse er helt klart en utfordring som vi må ta på alvor. Og nå er det på tide at SP, H, FRP og ikke minst KrF tar et grep for å hjelpe de fattigste i kommunen.

Jeg vil også minne disse om å se inne på egen hjemmeside og hva dere skriver om barnetrygd der, det virker som at dette er glemt når det kommer til Levanger kommune sine politikere!

Kim Daniel Svendsen

Leder Rødt Levanger