Forrige uke var 7 av saniteslagene/- foreningene i Verdal kommune samlet til informasjonsmøte på Lunheim, Volden.

Anledningen var besøk fra gruppen som har utredet muligheten for å etablere et legesenter i Vuku, Verdal kommunes 2.sentrum.

Oddbjørn Hallan og Oda Fikse ønsket å dele planene med oss, noe vi takket ja til. Saniteten er opptatt av bygdeutvikling og trygge lokalsamfunn for alle.

Legetjenesten er en viktig del av kommunens helsetjenestetilbud og i dag er det mange som ikke har fastlege i kommunen.

Saniteten er også en del av omsorgsberedskapen i Verdal kommune. Det var interessante planer vi fikk presentert.

Vi ga uttrykk for at det er positivt at unge folk bruker tid til å tenke nytt, komme med forslag som skaper engasjement i kommunen. Vi forstår også at det er mye som må på plass før/ om dette lar seg realisere, og at det er mange hensyn som må tas, også økonomiske.

For sanitetslagene/ - foreningene

Tone Skrove Haugan (koordinator)