Styrets valg av Epic som fundament for Helseplattformen var en nyhet som brakte med seg skepsis. Vi hadde allerede under anbudskonkurransen hørt om hvor komplisert, tidkrevende og lite brukervennlig dette systemet er.

Etter å ha vært nærmest lammet av vantro over det vi fikk presentert på to dager med introduksjonskurs med helseplattformen tidligere i år, har en stor del av sykepleietjenesten ved Hovedintensiv og Thoraxintensiv gått inn i en fase av resignasjon og forundring. Er det virkelig mulig at vi skal ta i bruk dette journal- og dokumentasjonsverktøyet? Et dokumentasjonsverktøy produsert for og tilpasset det amerikanske helsevesenet, som er organisert på en helt annen måte. Kolleger fra andre land vi kan sammenligne oss med erfarer at dette systemet er arbeidskrevende og tungvint. Vi har siden introduksjonsdagene blitt beroliget med at det skal gjøres forbedringer og tilpasninger i tråd med vårt behov, men vi kan ikke se at det er tilfelle. Det er ikke satt av tid eller nok ressurser på jobb for nødvendig opplæring og øving i Helseplattformen, samt at det er tekniske utfordringer med innlogging og bruk av opplæringssystemet.

Vi tar hånd om akutt kritisk syke pasienter fra hele Midt-Norge med behov for rask, effektiv og avansert behandling. Vi jobber med høyteknologisk utstyr som krever nøyaktighet og effektivitet i alle ledd og med fortløpende dokumentasjon. Intensivsykepleiere er godt vant med teknisk utstyr og å bruke ny teknologi. Vi har lang og positiv erfaring med elektronisk journalføring og det har vært et godt verktøy for oss. Vi trenger fortsatt et dokumentasjonsverktøy som er minst like effektivt og logisk som det vi har i dag. Et journalsystem som understøtter effektivitet i alle ledd i en arbeidshverdag som blir mer og mer krevende. Helseplattformen som dokumentasjonsverktøy vil bli en stor tidstyv i pasientbehandling innenfor akuttmedisin.

Vår arbeidshverdag er maksimalt effektivisert og vi har gjennomgående fullt sykehus. Arbeidsdagene handler ikke bare om pasientbehandling, men også om manglende bemanning, manglende rekruttering og høyt sykefravær. Dette ser ut til å bli normalen i fremtiden. Vi mener at Helseplattformen er i strid med effektivitetskrav og forsvarlighetskrav i helselovgivningen. Sykehusledelsen har et ansvar for at de ansatte har forsvarlige, effektive og brukervennlige IT-systemer som bidrar til en forenkling av arbeidshverdagen. Vi påstår at Helseplattformen ikke er tilpasset vårt behov og vi er bekymret for at dette kan gå på bekostning av effektiviteten til helsetjenesten og pasientsikkerheten.

Vi ber om at Helseplattformen ikke innføres.

Anne Grete Øren, Anne Mostad, Ann Hazel Jørgensen, Anne Lise Wengstad-Halvorsen, Anne Merete Mathisen, Anne Merethe Rømo, Anniken Dalsplass, Arve Håskjold, Asgeir Tørstad, Astrid Njøs, Aud Falch, Aud Rød, Bente Kristiansen, Björg Sigrídur Gísladóttir, Bjørg Øie Aastorp, Britt Jorunn Kaltveit, Britt Reinertsen, Camilla Aunet Hansen, Cathrine Eriksen, Cicilie Lona, Christina Grann-Meyer, Emma Amundsen, Grethe Helene Strand, Gry Langlien, Guri Sletvik, Hanne Kari Næss, Hege Isaksen, Helle Mari Fredheim Anderssen, Heidi Wirum, Heidi Irene Torgersen, Hilde Vegsund, Ida Rødli Strømsnes, Ida Skogen Tronstad, Inger Grete Moen, Inger Lise Mørkedal, Ingrid Sophie Raaen, Ingrid Reitan, Ingrid Tangen, Jenny Vesterhus, Jostein Jørgensen, Kari Fjøsne, Kari Janne Normeland, Katrine Magelssen Selvig, Kine Østeraas, Kjersti Tangen, Kristin Enlien, Kristin Garberg, Kristin Lysevoll, Kristin Verket, Kristin Warø, Lena Botn, Lene Rasen, Linn Stallvik, Lise Rygh, Malin Antonsen, Maren Hanem Kavli, Maria Arvidsson, Maria Ingrid Bianca Klette, Maria Holm Foosnæs, Maria R. Harborg Rustad, Marit Morkemo, Marit Oksvold, Marit Stuedahl, Marita Grøndtvedt Heimsvik, Marthe Kjøsnes, Marthe Elise Wærnes, Marthe Elise Wiseth, Marius Holmøy Ilstad, Merethe Nyberg, Mette Haugen, Mona Hårstad, Monica Iren Petersen, Oddrun Sandrød, Ola Mikalsen, Pia Jensen, Pål Benjamin Wollan, Ragnhild Melhus, Ragnhild Rønningen, Rita Louise Gunnes, Signe Alseth, Siri Enge, Siri Müller Hval, Solveig Iversen, Solveig Vikan Johnsen, Sonja Holst, Stian Voldsund, Stig-André Kvam Hassel, Ståle Hagen, Synnøve Skuggevik, Therese Dahl-Finne, Thomas Østmo Forsell, Tone Persen, Torill Drugudal, Torkil Stavik, Torunn Hansen, Torunn Heim, Tove Bye, Tove Helmersen, Trine Solbakken, Tron Aarstad, Tzegga Emanùel, Lars Andreas Berre Haukelidsæter.

Les flere innlegg og saker om Helseplattformen her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Dette innlegget ble først publisert på midtnorskdebatt.no