Trur de ansvarlige for helse og velferd i Verdal kommune at de fleste over 75 år er digitale?

Nesten ingen av Verdals innbyggere i aldersgruppen 75 år og eldre har tatt den 5. dosen med koronavaksine, sjøl om regjeringen besluttet å følge FHIs råd og anbefaling og ga blant anna følgende råd til kommunene:

·         Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april for å sikre langt nok tidsintervall før en eventuell høst-dose for de eldre.

I følge FHIs register pr. 3. mai har bare 42 av innbyggerne i Verdal over 75 år satt oppfriskningsdosen (5. dose). Dette utgjør bare cirka fire prosent av dem som har satt fire doser og under tre prosent av alle over 75 år i kommunen.

Koronavaksine er gratis og frivillig, men jeg trur mange venter på å få innkalling og den kommer ikke. Du må ordne opp sjøl. Enten ved finne fram på kommunens hjemmeside eller sette vaksinen på et av apoteka som tilbyr dette.

Det finnes informasjon på kommunens hjemmeside om koronavaksine, men heller ikke der er oppfordring om å ta denne oppfriskningsdosen framhevet. For Trøndelag som helhet har om lag 25 prosent av innbyggerne over 75 år satt denne oppfriskningsdosen.

Hvis de ansvarlige for helse og velferd i Verdal kommune er uenige med regjeringa og Folkehelseinstituttet om behovet for denne oppfriskningsdosen bør de offentlig si fra. Hvis de mener å være lojale bør de i praksis prøve å nå den aldersgruppa som særlig anbefales å ta denne oppfriskningsdosen i god tid før en eventuell høst-dose.

Stein Aamdal