Det er krevende og uforutsigbare tider. Samfunnet er åpnet etter å ha vært nedstengt på grunn av pandemi. Nå er det 5640 færre medlemmer tilknyttet Innherredsidretten enn i 2019.  Krigen i Europa og den globale økonomiske krisen skaper igjen ny usikkerhet.  Dette påvirker oss alle, også idretten på Innherred. Nå er det  viktige med gode og forutsigbare rammebetingelser.

Idrettsbevegelsen er en motkraft mot det uforutsigbare. Engasjementet og energien i frivilligheten er en kraft som legger til rette for fysisk aktivitet som skaper idrettsglede, fellesskap, god fysisk og psykisk helse.  126 idrettslag på Innherred bidrar til å skape bolyst og attraktivitet i sine lokalsamfunn.

Blant våre 24 800 medlemmer er det tusenvis av ildsjeler som legger ned en betydelig uegennyttig innsats som bidrar til at det legges til rette for inkludering, tilhørighet, og aktivitet i mange nærmiljø. Den fysiske aktiviteten som idretten legger til rette for, både organisert og den egenorganiserte er muligens den beste medisin for god folkehelse. Å jobbe proaktivt og bredt med folkehelse er god samfunnsøkonomi.

Innherredsidretten vil fortsatt skape noen toppidrettsutøvere, men ønsker å bidra til at alle blir gode borgere!  Idretten er en bidragsyter til at barn og unge utvikler sosial kompetanse, ferdigheter, får venner og opplever mestring.

Samspillet mellom frivilligheten, det offentlige og næringslivet er viktig. Det er en vinn-vinn situasjon for alle at dette fungerer.

Vi er bekymret for at idretten kan bli en post i kommunale budsjetter som reduseres eller strykes. En kommunedirektør kan i sin anbefaling til kommunens folkevalgte hevde at idretten ikke er lovpålagt, og i et behov for tøff prioritering kan foreslå økonomiske kutt. Dette kan eksempelvis være støtte til aktivitet, anlegg eller arrangement.  Dårligere rammebetingelser for aktiviteter rettet mot barn og ungdom er kortsiktig tenkning som blir dyrt i lengden. En investert krone til frivilligheten gir god avkastning for samfunnet.

Å legge til rette for fysisk aktivitet koster. Frivillighet og dugnadsinnsats er sentralt, men også bidrag fra næringslivet er av stor betydning.  Takk til bedriftene som gir sin støtte til idretten.

Det offentlige, både fylkeskommunen og innherredskommunene har vært, og er gode støttespillere for idretten. Idretten er avhengig av gode forutsigbare rammebetingelser.  La oss fortsatt spille hverandre gode på Innherred og i Trøndelag!

Grete Folden, leder Steinkjer idrettsråd

Perl Morten Kvam, leder Inderøy idrettsråd

Bård Vaag Landsem, leder Snåsa idrettsråd

Paul Elvebø, leder Verdal idrettsråd

Ola Stene, leder Levanger idrettsråd

Jonas A. Kolstad, Trøndelag idrettskrets

Harald J. Overrein, Sonekoordinator Idrettssoneråd Innherred