Det er kanskje en merkelig tittel. Før har jeg skrevet om «skjult rasisme». Men det er helt forskjellig tema. Dette handler om rasismen som er mellom oss som kommer fra forskjellige land. For rasisme finnes blant folk i flere land.

Problemet blir faktisk tydelig når man flykter fra eget land. Jeg kan nå stå overfor mange rasistiske situasjoner fra folk fra utlandet, som ikke engang nordmenn står for.

Denne besettelsen er alltid knyttet til en enkeltperson som har norsk nasjonalitet, men altså er av en annen opprinnelse. Han kan føle et stort ansvar i landets blinde lojalitet. Denne lojaliteten fører til at andre nasjonaliteter på en eller annen måte blir en trussel mot ham.

På den andre siden, vi som kommer fra muslimske samfunn har også denne interne rasisme. Det går på hvilken vei vi tar veien i levemåte. Selv om denne levemåten ikke er imot religionen, er det noen som likevel henger seg opp i det tradisjonelle.

Det er dessverre veldig vanskelig å være en fremmed hele veien. Det å være en flyktning som står overfor rasisme fra noen som kommer fra samme kultursfære. Men du har din egen tro som de ikke vil akseptere. Disse vil se på deg som en fiende.

Da jeg hadde en diskusjon med legen Arsum Aziz kunne han fortelle at han står overfor mange rasistiske situasjoner – og det fra de som kommer fra utlandet. Det kunne gå på det han han har norsk nasjonalitet, at ha er ikke god lege og at de ikke stoler på den medisinsk diagnose han stiller.

Kanskje er dette bare ut til å være et internt problem. Men faktisk kan det også skape problemer for våre barn som skal integreres i det nye samfunnet. Da kan det bli et stort problem.

Man skal jo lære sine barn å respektere religiøse og sosiale forskjeller. Barn må lære at folk har forskjellig tro. Rasisme på grunn av hudfarge, etnisk identitet og sekterisme er det første steget til undergangen til folk sivilisasjon.

En rasist vil aldri kunne lykkes i sitt arbeidsliv. Dette fordi vi i dagens verden overalt møter mennesker som er helt forskjellig fra oss selv i form og mote. Som flyktninger må vi befri oss selv fra vår interne rasisme. Og vi må ta farvel med de delene av vår tro og samfunn som ikke er bra, og som vi ikke ønsker å lære til våre barn.

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria. Bosatt i Verdal. Utplassert på språk- og arbeidstrening i lokalavisa.