Det gjelder å snu seg rundt, ikke snu seg bort. Da kan vi endre liv.

På NRK kan vi i årets julekalender følge hverdagen til de sårbare og fattige barna i Kristiania på starten av forrige århundre. Det er enorme klasseskiller. Barn som fryser og sulter, og som bare kan drømme om skolegang og utsikter til et bedre liv.

For dramaets hovedperson, Luka, blir et beryktet tivoli en vei inn i en verden full av glede og optimisme. Han oppdager at han faktisk har evner og at det finnes håp. Livet blir snudd på hodet for alltid.

Ikke bare overlevelse. På mange måter er Luka et eksempel på alle de barna som vi kjemper for i verden hver eneste dag. Ikke for hundre år siden, men akkurat nå, er det over 200 millioner barn som mangler eller står i fare for å miste omsorg fra en familie. Barn som er sårbare for utnyttelse, diskriminering og misbruk. Som trenger å bli sett, elsket og beskyttet for å leve gode liv.

Varig endring i disse barnas liv er umulig uten en snuoperasjon. Vi i SOS-barnebyer gjør det vi kan for at foreldre og andre omsorgspersoner skal være i stand til å beskytte barna sine, og ivareta og følge opp skolegang og utvikling.

Vi gir ikke bare nødhjelp slik at de overlever, men gir de hjelp til å klare seg selv. Og vi tenker langsiktig. Vi følger barn og familier helt frem til de kan stå på egne ben. Til de har utviklet seg til ressurssterke voksne mennesker som kan bidra til samfunnet sitt.

Totalt og for alltid. Selv om årets eventyrlige julekalender på NRK virker som en fjern fortid, er den likevel ikke det. Derimot er det en påminnelse om mange barn i verdens daglige kamp for tilværelsen.

Nå er det snart jul og nytt år. En tid for å samles, telle sine velsignelser og starte med blanke ark. Om du strekker ut en hånd til de sårbare i lokalsamfunnet ditt eller bidrar til en snuoperasjon globalt, kan vi sammen sørge for at ingen barn står alene.

Vårt høyeste ønske er at flere barn får oppleve håpet om at livet kan bli bedre, at det kan snu, totalt og for alltid.

Siv Grethe Aarnes

distriktsleder for SOS-barnebyer i Nord-Trøndelag