Jeg savner noen som evner å påvirke den pågående prosessen mellom brukere og ledelse av Helseplattformen slik at en avslutning kan bli vedtatt.

Prosessen, slik den er i dag, mellom beslutningstakere og brukere mangler forståelse av og refleksjoner omkring teknologien til datasystemet. Et nærmest utdatert datasystem, slik jeg oppfatter det, vil aldri bli godt nok. Uten innsikt i og forståelse av struktur vil debatten om Helseplattformen aldri ha noen sluttdato.

Det er tre viktige elementer i denne prosessen. Det er brukere som utrykker bekymringer, beslutningstakere som tar alle bekymringer på største alvor og et system som noen mener ikke tjener hensikten på en god måte. Kompleksiteten i Helseplattformen er det ingen som bruker tid på. Den kan være vanskelig å finne ut av og vedlikeholde.

Organisasjonsendringer er nevnt som en mulig vei til gode løsninger. Jeg tror at nye utfordringer innen helsefaget vil dukke opp så snart dagens liste over feil blir løst. Nye muligheter fører til at blant annet instrumentering innen helsefaget vil kreve stadig mer av Helseplattformen. Den teknologiske utviklingen fører til at nye behov må dekkes. Det betyr at mange må bruke tid og krefter på å finne nye løsninger i et system som i utgangspunktet ikke er designet for dette.

Hvorfor ble mobiltelefoner utdatert og byttet ut med nye? Den samme utfordringen finner vi i Helseplattformen. Jeg mener å ha lest at Helseplattformen var moderne i USA for mange ti-år siden, omtrent på samme tid som da mobiltelefoner kom på markedet hos oss. Likheten for begge er at den teknologiske løsningen blir utdatert og kostbar eller umulig å vedlikeholde over tid. Nye mobiltelefoner erstattet markedet med ny teknologi. For Helseplattformen gjelder det imidlertid å finne gode løsninger.

Det er her vi kan forsøke snu tema i debatten mellom brukere og beslutningstakere. Beslutningstakere må sette seg ned med brukere og sammen oppleve hvordan hverdagen er og dele opplevelser. Noen med forståelse av hvordan Helseplattformen «arbeider» må være med og fortelle hvorfor måloppnåelse ikke er en enkel øvelse.

Hvorfor kjøpte du en ny mobiltelefon? Her er det mange mulige svar. Kanskje de fleste vil svare at oppgraderinger lyktes ikke til slutt.

Slik vil det være med Helseplattformen også. På ett eller annet tidspunkt vil det ikke være forsvarlig å investere i ytelser som reduserer listen over feil og mangler. Utgangspunktet er og blir for gammelt og begrensende.

Det koster å avslutte Helseplattformen. Men jo tidligere det blir gjort, jo før er det ressurser til å bruke på løsninger som fungerer i dag. Blikket må vendes framover og brukernes behov må bli tatt vare på ved å starte en ny prosess basert på det som finnes av teknologi og mennesker i dag.