Venstre vil at Levanger kommunes neste flerbrukshall skal bygges på Nesset, og da i tilknytning til Nesheim skole og idrettsanleggene rundt denne. Derfor fremmet Venstre i kommunestyret 30. november et forslag, sammen med ordføreren, om at det skal legges fram en utredning om kostnader knyttet til bygging av flerbruksbrukshall ved skolen på Levangernesset. Forslaget ble vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

Levanger kommune har gjennom de siste årene lagt til rette for en stor utbygging av boliger på Nesset, og flere vil det bli. Dette har gjort at befolkningen og barnetallet på Nesset har økt, og det vil øke enda mer i fremtiden.

En hall knyttet til Nesheim skole, vil være et viktig bidrag som sørger for økt aktivitet, mer attraktivt bomiljø og gi skolen tidsriktige hallfasiliteter. Derfor vil Venstre sørge for at det blir bygd en flerbrukshall i tilknytning til Nesheim skole i løpet av de kommende årene.