Leksdal Montessoriskole SA sendte 30. januar søknad til Utdanningsdirektoratet om å få starte skole i Leksdalen. Vi håper at Verdal kommune vil støtte søknaden ved at kommunestyret vedtar og sender en positiv uttalelse om søknaden til Utdanningsdirektoratet.

Vi har så langt fått mange positive politiske signaler, men er usikre på hva Arbeiderpartiets representanter mener om saken. Representanten Nordtømme var ute med et par innlegg i lokalpressa før jul. De to innleggene var basert på misforståelser og kunnskapsmangel og heller ikke forankra i Arbeiderpartiets politikk. Nordtømme fikk mange gode og informative svar og kommentarer som var til god hjelp for å opplyse saken.

Det viktigste er at montessoriskolene drives som ideelle organisasjoner som ikke har lov til å ta ut utbytte, og at vi ikke tapper den offentlige skolen for penger. Alle som driver montessoriskoler gjør det ut fra en sterk motivasjon om å gi ungene et godt skoleliv.

Mye vann har rent i havet siden denne debatten gikk. Blant anna har Aker-sjefen – Erik Stiklestad – vært innom kommunestyret og holdt innlegg om framtida for Aker Verdal. Store ting er på gang; en sysselsettingsvekst uten like som vil utfordre Verdal kommune på mange måter. Skal Verdal kommune få inn skattepenger på denne veksten må så mange som mulig av nye ansatte bo i kommunen – ikke i nabokommunene.

Aker sjefen var dessuten lite imponert over kommunens evne til å skape bolyst: «Som leksdaling og bygdepatriot gruer jeg meg til hver høst og budsjettforhandling i Verdal. Det gir medieoppslag og nedleggelser og nedbygging av bygdene. Omtrent alle i salen her har lagt ned en skole eller to, og det er ikke et sjakktrekk når vi skal gjøre oss attraktive for arbeidstakere i årene framover. Da må vi holde liv i dugnadsånden, kjøre skispor og arrangere teater i stedet for å trekke ut stikkontakten fra kommunens side.»

Jeg kunne ikke vært mer enig. Og på denne bakgrunn vil jeg oppfordre arbeiderpartirepresentantene i kommunestyret til å støtte oppstarten av Leksdal Montessoriskole. Er det interesse for det tar vi gjerne et møte med dere for å informere og svare på spørsmål om våre planer.

Gunnar R Ystad

Styreleder i Leksdal Montessoriskole SA