I hovedsak er det posisjonen som bruker sin makt og stemmer i mot

foto