Dagens leder: Splitt og hersk på det «nye» Stiklestad

foto