Dagens leder: Viktig å rigge senteret for å møte framtida

foto