I dag er godtfolk utsatt for svindelforsøk på nettet daglig. Jeg hadde ikke forventet at Levanger kommune drev samme lysskye virksomhet.

Evangelisten Matteus var en klok fyr da han for snaut to tusen år siden formulerte de sosiologiske prinsippene for sosial ulikhetsproduksjon: «For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har». Sånn er det jo. Det var i alle fall det som slo meg da jeg åpnet eposten mandag morgen. Der hadde jeg falt ut av bostøtte og strømstøtte-ordningen med en smell, fordi Levanger kommune som forvalter Husbankens støtteordninger hadde estimert næringsinntekt på meg i penger jeg ennå ikke har tjent, og ennå ikke er liknet for. Vet heller ikke kommunens saksbehandlere at det ikke er tillatt å gi folk dobbel straff, altså at de ikke kan regne inntekt på meg i 2024, både for 2024 og 2025, slik at jeg mister bostøtte for to år i en smell, jeg mener det kommer jo på likningen min igjen i 2025.

Dessuten, det jeg formodentlig har av næringsinntekt i 2024, er ikke brutto inntekt, det skal først salderes mot utgifter til inntekts ervervelse først etter at selvangivelsen er levert i 2025.

Her har altså Levanger kommune gjort opp regning uten vert. Det er ikke første året det skjer. I fjor fikk jeg etterbetalt penger på Alderstrygden for Trygdeoppgjøret 2023 i mai/juni. Da trakk de også i bostøtten min. For den lille bostøtten jeg fikk, kunne jeg ikke engang ha kostet på meg en kveld på Staupshaugen Live, eller hva det heter (det er ikke rart at forskerne ifinner at kultur gir helse, ettersom uhelse samler seg på bunnen av samfunnet, altså hos sånne som meg, og som aldri blir rekruttert til den slags studier).

Altså betalte vi alderstrygdede med høye boutgifter selv trygdeoppgjøret 2023. I januar i år hadde Levanger kommunes tallknuser gitt det enda en omdreining: Denne gangen tok de alt i januar, rubbel og bit. Prinsippet som den kommunale saksbehandleren opererer etter når hen estimerer min inntekt i 2024, er altså å tenke på et tilfeldig tall, og så skrive ned det første han kommer på som inntekt. Men jeg har altså ikke tjent en krone ennå ultimo februar 2024. Hvorfor kan ikke den kommunale saksbehandleren forholde seg til skattbar inntekt; hen legger vel ikke til min inntekt for januar med bakgrunn i Trygdeoppgjøret i juni 2024 alt nu? Fanden vet med den kommunen.

Terje Carlsen

Alderspensjonist